Links / Linki

Poniżej odnośniki, które chciałbym przedstawić z uwagi na interesujący materiał.

Below are references, which I would like to provide due to interesting material.

pinopa

tesla2

erkdemon

requiem

general principle of relativity does not exist

stupid relativist

Einstein’s idiots

big bang never happened

### Więcej…/More…